Event-Caches kommer!

Søndag den 08.01.2013 blev de første 20 Mystory-caches til Mega-Eventet ”Bei die Winkinger” offentlig gjordt. I alt vil vi lægge 62 cacher og en Bonus-Cache ud. Deres icons vil på kortet danne en Geoart. Cachene vil blive offentlig gjordt i flere omgange, tidsnok til at alle Mystorier kan løses inden eventet. For at I kan lettere kan finde cachene, har vi lavet en Bookmarkliste.

Vi vil gerne takke alle Geocacher, der har bidraget med en opgave til Geoarten, og især en tak til nansche og Steppenwolff62 for deres store andel af udarbejdelsen af Geoarten.

Har du fået lyst til at bidrage og har du en spændende ide til en Mystory? Så kan I kontakte os på geocaches@bei-die-winkingers.de. I kan så være en del af projektet.

Skriv en kommentar

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial